Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi
2019-12-12
plkst. 17.00 LCB Nozaru literatūras sektorā tikšanās ar dzejnieci Fainu Osinu “Atslēga no ilūziju durvīm”
2019-12-18
plkst. 16.00 LCB Nozaru literatūras sektorā Daugavpils pilsētas mājturības, vizuālās mākslas skolotāju eglīšu rotājumu izstādes “Peles brauca kamanās” atklāšana


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

OSVALDS KRAVALIS
Pseidonīms: Ašvolds Dveiņuvs, Ontūnejs Rīkstāns

Dzejnieks, literatūrkritiķis
1942-2008

Dzimis 1942.gada 27.aprīlī Pildas pagasta Iztalsnas ciema Potorovā zemnieku Aleksandra un Helēnas Kravaļu ģimenē. 1956.gadā beidzis Potorovas septiņgadīgo skolu, 1960.gadā -  Ludzas Lauksaimniecības tehnikumu. Pēc īsa darba cēliena Cēsu rajona kolhozā „Drošais ceļš” dienējis armijā, piedalījies arheologu ekspedīcijā, bijis kurinātājs, krāvējs Dubinkas ostā Taimirā.
Pirmā publikācija laikrakstā „Sports” 1958.gadā, pirmā literārā publikācija – recenzija „Vīrišķīgais kājāmgājējs” (par M.Čaklā dzejoļu krājumu „Kājāmgājējs un mūžība”) laikrakstā „Padomju Students” (1967). 1976.gadā beidzis LVU Filoloģijas fakultāti. Studiju gados (1972-1974) strādājis laikraksta „Literatūra un Māksla” redakcijas kritikas nodaļā. 1979.gadā kļuva par Rakstnieku savienības biedru.1975.-1985.gadā - ZA Valodas un literatūras institūta zinātniskais līdzstrādnieks. Raksti par dzeju apkopoti 1984.gadā iznākušajā krājumā „Jābūt”.1982.gadā sastādījis rakstu krājumu par bērnu literatūru „Sudrabotais vārds”, atziņu krājumu par literatūru bērniem  „Padoms” (1986, 1988), kā arī 1981.gadā sastādījis latviešu fabulu izlasi jaunākā vecuma bērniem „Trešā aste”. Dažādos „Kritikas gadagrāmatas” gadagājumos publicēti raksti par 80.gadu latviešu literatūru, par O.Vācieša un I.Ziedoņa daiļradi, par stila problēmām literatūrā.
Bijis viens no pirmajiem Latvijas trešās Atmodas vēstnešiem Latgalē. Pirmais izteicis domu par vajadzību dibināt latgaliešu kultūras biedrību, pirmais no Rīgā dzīvojošajiem latgaliešu kultūras darbiniekiem pārcēlies atpakaļ uz Latgali. Dzejnieks kopš 1988.gada dzīvoja Daugavpilī. 1989.-1990.gadā bijis Daugavpils teātra literārās daļas vadītājs. Organizējis Ludzas, pēc tam Daugavpils literāro apvienību, žurnālu „Jaunuo Dzeive”, bijis tā redaktors.
Viena no pirmajām publikācijām latgaliešu rakstu valodā pēc 1959.gada ir kultūrvēsturiskā poēma „Brōļ, pīmiņ!”. Plašāka dzejoļu kopa (22 dzejoļi, puse no tiem latgaliešu rakstu valodā) ietverta Ludzas Literātu apvienības darbu kopkrājumā „Saule izkapts kātā” (1991).
Miris 2008.gada 30.jūnijā Daugavpilī. Apbedīts Daugavpils komunālajos kapos.
2009.gadā Osvaldam Kravalim piešķirta Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks" par mūža ieguldījumu latgaliešu literatūras attīstībā.


Saistība ar Daugavpili:

Kopš 1988. gada dzīvoja Daugavpilī. 1989. – 1990.g. bija Daugavpils teātra literārās daļas vadītājs.


Izmantotie avoti:
  1. Latgales kultūras darbinieki : [biogrāfiska vārdnīca] / sast.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka. 1.grām. - Rīga : Jumava, 2008. – 265.-267. lpp. : il.  ISBN 9789984384412

Elektroniskie resursi:

Osvalda Kravaļa darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Osvalda Kravaļa darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019