Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi
2019-03-28
plkst. 13.00 LCB Nozaru literatūras sektorā VID informatīvais mācību seminārs
2019-03-29
plkst. 17.30 LCB pasākumu zālē literāro diskusiju klubiņš “Lasītājs pie grāmatplaukta”
2019-04-02
plkst. 10.00 DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusā (Parādes ielā 1a) LCB konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas”
2019-04-03
plkst. 15.00 LCB Periodikas sektorā Daugavpils 9. vsk. skolēnu zīmējumu izstādes “Atveram durvis uz...” atklāšana
2019-04-04
plkst. 16.00 LCB Daiļliteratūras sektorā Dusetu mākslas galerijas (Lietuva) fotoizstādes “Zirgi fotogrāfijā” atklāšana


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

OSVALDS KRAVALIS
Pseidonīms: Ašvolds Dveiņuvs, Ontūnejs Rīkstāns

Dzejnieks, literatūrkritiķis
1942-2008

Dzimis 1942. gada 27. aprīlī Pildas pagasta Iztalsnas ciema Potorovā zemnieku Aleksandra un Helēnas Kravaļu ģimenē. 1956.g. beidzis Potorovas septiņgadīgo skolu, 1960.g. Ludzas Lauksaimniecības tehnikumu. Pēc īsa darba cēliena Cēsu rajona kolhozā „Drošais ceļš” dienējis armijā, piedalījies arheologu ekspedīcijā, bijis kurinātājs, krāvējs Dubinkas ostā Taimirā.
Pirmā publikācija laikrakstā „Sports” 1958.g., pirmā literārā publikācija – recenzija „Vīrišķīgais kājāmgājējs” (par M.Čaklā dzejoļu krājumu „Kājāmgājējs un mūžība”) laikrakstā „Padomju Students” (1967). 1976.g. beidzis LVU Filoloģijas fakultāti. Studiju gados (1972-1974) strādājis laikraksta „Literatūra un Māksla” redakcijas kritikas nodaļā. 1979.g. kļuva par  Rakstnieku savienības biedru.1975.-1985.g. ZA Valodas un literatūras institūta zinātniskais līdzstrādnieks. Raksti ar dzeju 1984.g. sakopoti krājumā „Jābūt”.1982.g. sastādījis rakstu krājumu par bērnu literatūru „Sudrabotais vārds”, atziņu krājumu par literatūru bērniem  „Padoms” (1986, 1988), kā arī 1981.g. sastādījis latviešu fabulu izlasi jaunākā vecuma bērniem „Trešā aste”. Dažādos „Kritikas gadagrāmatas” gadagājumos publicēti raksti par 80. gadu latviešu literatūru, par O.Vācieti , I.Ziedoni, par stila problēmām.
Bijis viens no pirmajiem Latvijas trešās Atmodas vēstnešiem Latgalē. Pirmais izteicis domu par vajadzību dibināt latgaliešu kultūras biedrību, pirmais no Rīgā dzīvojošajiem latgaliešu kultūras darbiniekiem pārcēlies atpakaļ uz Latgali. Dzejnieks kopš 1988. gada dzīvo Daugavpilī. 1989.-1990.g. bijis Daugavpils teātra literārās daļas vadītājs. Organizējis Ludzas, pēc tam Daugavpils literāro apvienību, žurnālu „Jaunuo Dzeive”, bijis tā redaktors.
Viena no pirmajām publikācijām latgaliešu rakstu valodā pēc 1959.g. ir kultūrvēsturiskā poēma „Brōļ, pīmiņ!”. Plašāka dzejoļu kopa (22 dzejoļi, puse no tiem latgaliešu rakstu valodā) ietverta Ludzas Literātu apvienības darbu kopkrājumā „Saule izkapts kātā” (1991).
Miris 2008. gada 30. jūnijā Daugavpilī. Apbedīts Daugavpils komunālajos kapos.
2009.gadā piešķirta Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks" par mūža ieguldījumu latgaliešu literatūras attīstībā.


Saistība ar Daugavpili:

Kopš 1988. gada dzīvoja Daugavpilī. 1989. – 1990.g. bija Daugavpils teātra literārās daļas vadītājs.


Izmantotie avoti:
  1. Latgales kultūras darbinieki : [biogrāfiska vārdnīca] / sast.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka. 1.grām. - Rīga : Jumava, 2008. – 265.-267. lpp. : il.  ISBN 9789984384412

Elektroniskie resursi:

Osvalda Kravaļa darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Osvalda Kravaļa darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019