Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

Linda Kilevica

Literāte, žurnāliste
1970-

Dzimusi 1970.gada 14.maijā strādnieka ģimenē Rīgā. Mācījusies Bauskas 1.vidusskolā (1985-1988), studējusi latviešu valodu un literatūru Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1988-1993), beigusi LU doktorantūru, aizstāvot disertāciju „Jāņa Akuratera dramaturģija” un iegūstot filoloģijas doktora grādu literatūrzinātnē (1994-1999). Strādāja par skolotāju Bauskas rajonā (1991-1993), pasniedzēju Daugavpils Universitātē (1993-1999). No 1999. līdz 2017.gadam Daugavpils laikraksta „Latgales Laiks” galvenās redaktores vietniece. 2017.gadā pārceļas uz dzīvi Liepājā un strādā par žurnālisti Liepājas avīzē "Kurzemes Vārds".
Periodikā publicētas recenzijas par izrādēm, rakstu krājumos – raksti par dramaturģiju. Latgales televīzijas mūzikas festivāla Daugavpilī koncertu režisora asistente (2000). Izdoti divi dzejas krājumi: „Es elpoju tevi” (1994) un „Parīzē šorīt līst” (2008). Dzejoļi publicēti arī jauno autoru mīlas dzejas izlasē „Sienāža lēciens no tavas rokas” (1999). Kopš 1995. gada dzejoļi tiek publicēti Daugavpils novada dzejnieku ikgadējā kopkrājumā „Dzejas dienas”, arī žurnālā „Karogs”.
Lindas dzeja izceļas ar savdabīgu redzējumu. Daugavpils teātra himna arī ir ar viņas vārdiem – kopš laika, kad Linda strādāja Daugavpils teātrī par literārās daļas vadītāju.
Lindai ir izteikts viedoklis par visu, dažreiz pat skarbs, bet dzejā viņa ir ļoti personīga, jūtīga, radoša.


Saistība ar Daugavpili:

Daugavpils laikraksta "Latgales Laiks" galvenās redaktores vietniece (1999-2017).


Izmantotie avoti:
  1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [enciklopēdija] / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. – 294. lpp. : il.  ISBN 9984-698-48-3
  2. Kilevica Linda. Dīgst pelnos aizmirsta pupa : [dzejoļi] / L.Kilevica // Karogs. - ISSN 01326295. - Nr.4 (2003), 169.-176.lpp.

Elektroniskie resursi:

Lindas Kilevicas darbu saraksts LCB e-katalogā
 

Literatūras saraksts par Lindas Kilevicas darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020