Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi
2019-12-12
plkst. 17.00 LCB Nozaru literatūras sektorā tikšanās ar dzejnieci Fainu Osinu “Atslēga no ilūziju durvīm”
2019-12-18
plkst. 16.00 LCB Nozaru literatūras sektorā Daugavpils pilsētas mājturības, vizuālās mākslas skolotāju eglīšu rotājumu izstādes “Peles brauca kamanās” atklāšana


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

JANĪNA BABRE

Rakstniece
1919-1983

J.Babre (dzim. Skraustiņa) dzimusi 1919.gada 5.jūlijā Daugavpilī dzelzceļnieka ģimenē. Mācījusies Daugavpils ģimnāzijā, studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē. 1944.gadā J.Babre aizbrauc uz Vāciju. Minhenē viņa turpina studijas psiholoģijā, taču pabeidz tās Amerikā Ilinoisas universitātē 1953.gadā, iegūstot bakalaura grādu pedagoģijā. Strādājusi par skolotāju un vienlaikus par žurnāla „Treji vārti” kultūras nodaļas vadītāju un par katoļu žurnāla „Gaisma” redaktori.
Pirmās dzejoļu publikācijas parādījušās 60.gadu sākumā (žurnālā „Dzimtenes Balss”), dzejai ir reliģiska ievirze. Pirmais dzejoļu krājums „Meditācijas” iznāk 1968.gadā, tam seko pirmā prozas grāmata „Gaisma no austrumiem” (1971), dzejoļu krājumi „Ceļā uz Loreto” (1973), „Meditācijas naktī” (1978). J.Babre sarakstījusi 1944.gadā Aušvicas nāves nometnē nomocītā un svēto kārtā ieceltā franciskāņu mūka M.M.Kolbes biogrāfiju ‘Svētums nav greznība” (1973). Janīnas Babres poētiskais un emocionāli sarakstītais stāsts „Draudzība uz spārna" publicēts latviešu un angļu valodā (1975). Angļu valodā izdots viņas dzejoļu krājums „In human touch” („Cilvēciskā pieskārienā”, 1975).
Par galveno J.Babres darbu uzskatāma „Mīlestības derība”, kas izdota Melburnā divās daļās, un ir samērā brīva Bībeles interpretācija. Pēdējā rakstnieces grāmata ir Ziemassvētku stāstu, leģendu un dzejoļu krājums „Brīnišķā zvaigzne”(1980).
J.Babres dzejoļi ietverti latviešu reliģiskās dzejas antoloģijā „Dieva kokle”(1969).
Dzejniece par savu daiļradi no latviešu organizācijām Kanādā un ASV ir saņēmusi vairākas godalgas un balvas, bet 1979.gadā - arī PBLA Kultūras fonda Kr.Barona prēmiju.
J.Babres grāmatās spilgti izpaužas viņas pieķeršanās dzimtajai zemei – Latgalei, it īpaši 1978.gadā iznākušajā krājumā „Meditācijas naktī”. Literātes dzejā psiholoģisms apvienojas ar filozofisku, vispārcilvēcisku lietu uztveri.
J.Babre mirusi 1983.gada 16.jūlijā Sentpītersbergā, ASV, apglabāta Rojalpārlmas kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimusi Daugavpilī.


Izmantotie avoti:

1. Valeinis, Vitolds, 1922-2001. Latgaliešu lirikas vēsture / Vitolds Valeinis. - [Rīga] : Jumava, 1998. - 193, [6] lpp. - ISBN 998405179X.

2.  Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [enciklopēdija] / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739 lpp. : il. -  ISBN 9984698483.


Elektroniskie resursi:

Janīnas Babres darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Janīnas Babres darbību LCB e-katalogā

Ziņas par J.Babri@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019