Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

GEORGS ELGERS

Tulkotājs, garīgās dzejas autors
1585-1672

Dzimis 1585.gadā Valmierā luterāņu ģimenē. Mācījies Rīgas Domskolā. Vēlāk Elgers apguva izglītību katoļu mācību iestādēs Braunsbergā, Polockā un Nesvižā. 1607.gadā Viļņā iestājies jezuītu ordenī. Kā katoļu priesteris viņš kalpo jau sākot ar 1615.gadu Rīgā, vēlāk Cēsīs, Ilūkstē un Jelgavā. Kad zviedri 17.gadsimta 20.gadu sākumā ieņēma Vidzemi un katoļu priesterus izraidīja no Vidzemes, Elgers ieradās Braunsbergā. Tur 1621.gadā publicēta pirmā Elgera katoļu dziesmu grāmata latviešu valodā "Geistliche catolische Gesänge…" Vienīgais zināmais šīs grāmatas eksemplārs atrodas Viļņas Universitātes bibliotēkā, tās titula tulkojums latviešu valodā: "Garīgas katoļu dziesmas, labsirdīgu kristiešu tulkotas no latīņu, vācu un poļu psalmiem un baznīcu dziesmām nevācu valodā". No 1631. līdz 1635.gadam Elgers darbojies Smoļenskā un  Oršas jezuītu iestādēs. Ap 1637. vai 1638.gadu ieradies Dinaburgā (Daugavpilī), kur līdz mūža galam strādājis kā lektors jezuītu kolēģijā un tulkojis katoļu baznīcas tekstus latviešu valodā, kas nodrukāti Viļņā lielākoties pēc viņa nāves. Miris 1672.gadā Dinaburgā un apbedīts cietokšņa teritorijā.
Elgera tulkotie evaņģēliju fragmenti iespiesti 1672.gadā izdotajā grāmatā "Evangelia toto anno singulis Dominicis et festis diebus juxta antiquam Ecclesiae consuetudinem in Livonia Lothavis praelegi solita" ("Evaņģēliji visām gada svētdienām un svētku dienām, kurus saskaņā ar veco baznīcas ieražu ir parasts lasīt priekšā Livonijas latviešiem”). Tajā pašā gadā iespiests arī Elgera tulkotais katehisms - "Catechismus seu brevis institutio doctrinae Christianae guingue capitibus comprehensa in gratiam gentis Lothavicae" ("Katehisms jeb kristīgās mācības īss izskaidrojums, piecās nodaļās ietverts par labu latviešu tautai"). Pēc gada, 1673.gadā iznāk Elgera dziesmu grāmata "Cantines spirituales ex latinis, germanicis et polonicis translatae..."("Garīgas dziesmas, no latīņu valodas, vācu un poļu valodas tulkotas, ar vairākām piedevām”).1683.gadā Georgs Elgers sastādījis triju valodu tulkojošo vārdnīcu „Dictionarium polono – latino – lottavicum, opus R.P.Georgii Elger S.I. in gratiam studiosae juventutis in lucen datum” („Poļu – latīņu – latviešu vārdnīca, cienījamā jezuītu tēva G.Elgera darbs, par labu studējošai jaunatnei gaismā laista ”), izmantojot kādu poļu-latīņu- lietuviešu vārdnīcu, daļēji iestrādājot Manceļa "Lettus" (1638) leksiku. Pirmais apzīmējis zilbes intonāciju latviešu valodā. Savos darbos lietojis pēc poļu rakstības parauga veidotu ortogrāfiju. 1942.-1943.g. Viļņā atrasts Elgera manuskripts "Evangelia et Epistolae" . Teksts ar K. Draviņa un M. Ozolas zinātniskajām piezīmēm izdots Lundas universitātē (Zviedrijā, 1-2, 1961.-1976.g.).


Saistība ar Daugavpili:

Pasniedzējs Dinaburgas jezuītu kolēģijā (1636/37-1672). Apbedīts cietokšņa teritorijā.


Izmantotie avoti:
  1. Čakars Oto (1908-1999). Latviešu literatūras vēsture no pirmssākumiem līdz XIX gadsimta 80.gadiem : māc. līdz. / Oto Čakars, Arvīds Grigulis, Milda Losberga. - 2., pārlab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne, 1990. – 41.-44. lpp.  ISBN 5-405-00403-0
  2. Švede, L.  Katoļu garīgie raksti 17.gs./L.Švede// Katōļu Dzeive.- Nr.4 (1990), 20.-21.lpp.

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Georga Elgera darbību LCB e-katalogā

G.Elgera darbu teksti@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020