Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi
2019-12-12
plkst. 17.00 LCB Nozaru literatūras sektorā tikšanās ar dzejnieci Fainu Osinu “Atslēga no ilūziju durvīm”
2019-12-18
plkst. 16.00 LCB Nozaru literatūras sektorā Daugavpils pilsētas mājturības, vizuālās mākslas skolotāju eglīšu rotājumu izstādes “Peles brauca kamanās” atklāšana


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

FJODORS FJODOROVS / ФЕДОР ФЕДОРОВ

Literatūrzinātnieks
1939-

F.Fjodorovs ir dzimis 1939.gada 28.septembrī Ludzā, bērnību un jaunību pavadījis Jūrmalā. Tikšanās ar tā laika izcilajiem pedagogiem noteica turpmāko dzīves ceļu, ieaudzināja viņā mīlestību pret literatūru. Beidzis skolu, jaunais Fjodorovs gandrīz nejauši nonāk Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Pēc institūta beigšanas diplomēto speciālistu iesauca armijā. Dienot Baltijas Aviācijas flotē, nākamais filoloģijas doktors kara aviācijas skolas programmu nokārtoja kā eksternis, iegūstot lidmašīnu ekspluatācijas tehniķa specialitāti un virsnieka dienesta pakāpi.
Strādājis par pasniedzēju Sibīrijā Toboļskas universitātē. 1970.gadā atgriezās Daugavpilī un sāka strādāt Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģijas fakultātē. Jaunais pasniedzējs veltīja savus darbus vācu romantisma un 19.gs. Eiropas literatūras un kultūras izpētei. 1973.gadā F.Fjodorovs aizstāv kandidāta disertāciju par E.T.V.Hofmaņa daiļradi Ļeņingradas A.Hercena Pedagoģiskajā institūtā. Vairāku gadu pētījumi tiek apkopoti doktora disertācijā, un 1989.gadā F.Fjodorovs to veiksmīgi aizstāv Ļeņinngradas Valsts universitātē (Sanktpēterburga).
Cita F.Fjodorova zinātniskās izpētes joma ir krievu literatūra, kā rezultātā ir iznākušas vairākas grāmatas: „Голос лиры вдохновенной”, „Романтический художественный мир: пространство и время”, „Человек в романтической литературе”.
Fjodorova kolēģi ir novērtējuši viņa spējas ģenerēt jaunas idejas, ieviest tās dzīvē. Vadot Krievu literatūras un kultūras katedru (1991-2003), viņš izstrādāja kolektīva darbības zinātnisko stratēģiju, kļuva par iniciatoru ikgadējiem Humanitārās fakultātes Zinātniskajiem lasījumiem, kuri pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī visā Austrumeiropas reģionā. 2002.gadā F.Fjodorovs uzsāka zinātniskā žurnāla „Вестник гуманитарной науки” izdošanu, par kura redaktoru viņš strādā vēl šodien. 2003.gadā, pateicoties profesora centieniem, universitātē tiek izveidots Komparatīvistikas institūts, kas nodarbojas ar salīdzinošiem pētījumiem literatūrā, Latvijas rakstnieku mijiedarbību ar Eiropas un krievu autoriem, pierobežas kultūru. Viņš joprojām uzstājas konferencēs dažādās valstīs, publicē rakstus, vada savu studentu disertācijas, lasa lekcijas doktorantūrā. 2005.gadā F.Fjodorovam tika piešķirts Daugavpils domes apbalvojums "Goda daugavpilietis".
Savu dzīvi F.Fjodorovs ir veltījis zinātnei un daudzajiem studentiem, savai ģimenei, kurā ir izaudzināti 3 dēli, mazdēli un mazmazbērni.

 


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvo un strādā Daugavpilī.


Izmantotie avoti:

1.  Ivancova Jeļena. Profesors Fjodors Fjodorovs svinēja jubileju : [sakarā ar Daugavpils Universitātes (DU) profesora, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa, literatūrzinātnieka 70.dz.d.] / Jeļena Ivancova // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.75 (2009, 2.okt.), 3.lpp. : ģīm.

2. F.Fjodorova biogrāfija

 


Elektroniskie resursi:

Fjodora Fjodorova darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Fjodora Fjodorova darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019