Pārdaugavas bibliotēka uz laiku tiek slēgta apmeklētājiem - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Kultūras darbinieki

ELEONORA ŠTURMA

Mākslas zinātniece
1928-

Eleonora Šturma (dz.Avena) dzimusi 1928.gada 12.februārī Daugavpilī miertiesneša ģimenē. Avenu ģimene dzīvojusi īrētā vienstāvu mājā klusā Vecticībnieku ielā (tagad Tautas iela) ar skaistu puķu dārzu. Eleonora mācījusies 2.latviešu pamatskolā. Ģimene aktīvi piedalījusies Daugavpils Latviešu biedrības rīkotajos pasākumos, bieži apmeklējusi Daugavpils teātra izrādes. 1940.gadā, mainoties varai, tēvs tika atbrīvots no amata, un ģimene pārcēlās uz dzīvi Saldus apkaimē, kur viņiem piederēja lauku saimniecība. Visus kara gadus ģimene nodarbojās ar lauksaimniecību.
1944.gadā Avenu ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur 1949.gadā Eleonora pabeidza Neištates latviešu ģimnāziju. 1950.gadā viņa izceļoja uz ASV, kur apprecējās ar komponistu Arnoldu Šturmu. Eleonora mācījusies Džordža Pībodija koledžā, Vanderbilta Universitātē un Tenesijas Universitātē Nešvilā. 1953.gadā Šturmu ģimene pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā. 1958.gadā ar bakalaura grādu, bet 1960. gadā ar maģistra grādu tēlotājā mākslā un mākslas vēsturē Eleonora Šturma absolvēja Ņujorkas pilsētas universitātes Hantera koledžu. Studiju nolūkos Eleonora apceļojusi daudzas valstis Eiropā, Āzijā un Āfrikā.
No 1960.gada viņa darbojas laikrakstā “Laiks” kā mākslas kritiķe (uzrakstījusi gandrīz 600 recenzijas). Kopš žurnāla “Latvju Māksla” dibināšanas 1975.gadā bijusi tā autore un redakcijas kolēģijas locekle. E.Šturma 50 gadus dokumentējusi un cītīgi aprakstījusi latviešu mākslinieku izstādes Ņujorkā un tās apkārtnē. Nozīmīgākie raksti tapuši par J.Annusu, F.Miltu, E.Šveicu, V.Strazdiņu, A.Treibergu, D.Dagniju, D.Igāli, Ē.Dajevski, L.Linautu u.c. Viņa nenogurdama sekojusi daudzu latviešu gleznotāju, grafiķu un tēlnieku daiļradei un devusi saturīgus un grodus katra mākslinieka daiļrades izvērtējumus. Teicamā latviešu valodā viņa palīdzēja lasītājiem iedziļināties un izprast mūsdienu mākslas pasauli. Viņas rakstu pamatā ir konstruktīvs domu pavediens un objektivitāte. E.Šturmas entuziasms un profesionālais darbs ir bijis stingrs balsts izdevuma “Latvju Māksla” ilgajos pastāvēšanas gados. 1987.gadā E.Šturma apbalvota ar Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) Kultūras fonda Goda balvu žurnālistikā. 2011.gadā Latvijā nāca klajā E.Šturmas rakstu izlase “50 gadus mākslai pa pēdām”.
Vienlaikus ar mākslas kritiku Eleonora Šturma darbojusies komerciālā mākslā - 20 gadus zīmējusi tekstīliju metus. Aktīvi darbojusies latviešu kopienas kultūras dzīvē. Lasījusi referātus par mākslu latviešu centros ASV un Kanādā, vadījusi Latviešu mākslas nodarbības Garezerā (ASV).  Eleonora Šturma ir Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) biedre, Mākslas asociācija Baltia dibinātāja, Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Kultūras biroja mākslas sekcijas un PBLA Kultūras Fonda referente.
Eleonora Šturma dzīvo Manhetenā (Ņujorka) un ļoti mīl šo pilsētu tās dinamiskuma, daudzveidības un plašā mākslas piedāvājuma dēļ. Vairākas reizes ciemojusies Latvijā, veidojot trimdas latviešu mākslinieku darbu izstādes. Apmeklējusi arī savu dzimto pilsētu Daugavpili, ar kuru viņu saista mīļas bērnības atmiņas.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimusi Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild.red. Anita Vanaga ; sēj. aut.: Kristiāna Ābele...[u.c.]. - 3.sēj. R - V. - Rīga : Preses nams, 2000. – 180.-181.lpp. : il.
  2. Intervija ar Eleonoru Šturmu

Elektroniskie resursi:

Eleonoras Šturmas darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Eleonoras Šturmas darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019