Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle - Pārdaugavas bibliotēka uzsāk darbu jaunajās telpās - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Gleznotāji

KONSTANTĪNS LIELAUSIS

Gleznotājs, grafiķis
1890-ap.1920

Konstantīns Lielausis dzimis 1890.gada 24.jūnijā Daugavpilī Rīgas-Orlas dzelzceļa pārvaldes ierēdņa ģimenē. Pirmo izglītību Konstantīns ieguva Millera privātskolā Rīgā. Jau no agras bērnības zēnam patika zīmēšana, tāpēc ģimenes atbalstīts, viņš nolēma uzsākt mākslas studijas. Laikā no 1905. līdz 1915. gadam Konstantīns Lielausis studēja Maskavas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras skolā, kuru absolvēja ar diplomdarbu „Kuzņeckas tilts”, iegūstot 1.pakāpes gleznotāja grādu.
Sākot ar 1912.gadu, K.Lielausis ir aktīvs mākslas izstāžu dalībnieks Latvijā. Gleznotājs piedalījies II, III un IV Latviešu mākslinieku izstādē, izpelnīdamies kritikas un publikas atzinību. Ar savu mākslu viņš apbrīnojami organiski iekļāvās latviešu mākslas galvenajā straumē, kļūdams par sadzīves žanra glezniecības kopēju latviešu mākslā 20.gs. sākumā. Savos žanra darbos mākslinieks pievērsies galvenokārt notikumam, nereti izceļot dzīves parādību komisko pusi (gleznas „Bundzinieki, „Muzikanti”, „Svētdienas viesi” (ap 1913.gadu), „Dzīve zaļumos, „Bērnu svētki”, „Sporta klubā” (ap 1914.gadu)). K.Lielauša darbi izceļas ar spilgti izteiktu nacionālo tematiku un trāpīgi atveidotajiem tipāžiem. Viņš atstājis veselu virkni lieliski fiksētu tipu, kādi bija sastopami Latvijas laukos un provinces pilsētiņās 20.gadsimta sākumā. Tie ir lauku puiši un meitas, saimniekpapi, ugunsdzēsēji, gorodovoji, zaļumballes muzikanti, provinces pilsētu ierēdņi, dzelzceļa kalpotāji, ebreju sīktirgotāji. u.c.
Sākoties Pirmajam pasaules karam, mākslinieks atgriezās Latvijā. K.Lielausis kļuva par vienu no pirmajiem māksliniekiem, kurš savos darbos atspoguļoja Pirmā Pasaules kara un vācu okupācijas ainas (gleznas „Vācieši Kurzemē”, „Sprādziens”).
Konstantīns Lielausis varēja izvērsties par izcilu žanristu, sabiedriski nozīmīgu tēmu risinātāju. K.Lielauša biogrāfijas noslēgums paliek neskaidrs: pēc neapstiprinātām ziņām 1919.gadā mākslinieks aizbraucis uz Bahmutu un miris Krievijā ap 1920.gadu.
Nedaudzie saglabājušies Konstantīna Lielauša darbu oriģināli atrodami Latvijas Nacionālā mākslas muzejā Rīgā. Pārējo gleznu atrašanās vietas nav zināmas, daļa zudušo darbu reprodukciju publicētas Latvijas presē.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimis Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. Andris Vilsons ; sēj. aut.: Vaidelotis Apsītis, Laila Baumane (Alsiņa) ... [ u.c.]. - Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1996. - 239 lpp. : il. - (Latvija un latvieši).- 2.sēj. Kal-Rum. - ISBN 5899600578.
  2. Cielava, S. Konstantins Lielausis : [par latv. gleznotāju] / S. Cielava // Latviešu glezniecība buržuāziski demokrātisko revolūciju posmā (1900-1917) / S. Cielava. - Rīga : Zinātne, 1974. - 94.-96. lpp.
  3. Siliņš, Jānis. Konstantins Lielausis : [par latv. gleznotāju (1890--1919)] / Jānis Siliņš // Latvijas māksla 1800-1914 / Jānis Siliņš. - Rīga : Stokholmā, 1980, 2. sēj. - 336.-338. lpp.
  4. Liberts, Ludolfs. Konstantīns Lielausis : [par Daugavpilī dzimušo gleznotāju] / Ludolfs Liberts // Ilustrēts Žurnāls. - Nr.5 (1926).

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Konstantīna Lielauša darbību LCB e-katalogā

K.Lielauša radošā biogrāfija@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2024 Piekļūstamība