Lietotāju ievērībai!!! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Garīdznieki, mācītāji

Juris Mukāns

Priesteris
1938-2019

Dzimis 1938.gada 30.oktobrī Kalupes pagastā Antoņinas un Staņislava Mukānu ģimenē. J.Mukāns absolvējis Kalupes pamatskolu un Daugavpils 1.vidusskolu, pēc tam gatavojies iestājeksāmeniem Rīgas Garīgajā seminārā, un to laikā laikrakstā „Cīņa” parādījies kāda no ticības atteikušās priestera raksts. Juris Mukāns nešaubīdamies iestājies Rīgas Garīgajā seminārā, kuru pirms tam bija absolvējis viņa brālis Staņislavs. J.Mukānam trīs gadus bija jādienē padomju armijā Krasnojarskas apgabalā. Pēc dienesta viņš pabeidzis Rīgas Garīgo semināru un 1968.gada 26.maijā saņēmis priesterības sakramentu. Arī draudžu piešķiršanā Dievs un Dievmāte bijuši ļoti žēlsirdīgi, uzskata prāvests. Viņš rāda mazu piezīmju grāmatu, kur reģistrējis kalpošanas laiku, uzskaitīdams gadus, mēnešus un dienas, jo visas draudzes ir prāvestam sirdsmīļas.
1968.gadā pēc primīcijas dievkalpojuma (pirmās Sv.Mises) Kalupes draudzē J.Mukāns 11.jūlijā sāka kalpot pie Dievmātes troņa Aglonas baznīcā. 1969.gada 17.oktobrī sākas viņa darbs Jēkabpils un Jaunjelgavas draudzē, bet no 1970.gada 15.maija kalpojis Jezupovas draudzē, kurai pēc 11 mēnešiem klāt nākusi arī Spruktu draudze.
No 1988.gada 7.janvāra līdz pat aiziešanai mūžībā J.Mukāns kalpoja Daugavpils Svētās Dievmātes Marijas draudzē, kas ir viena no lielākajām draudzēm Latvijā. Prāvests nekad nav atteicis garīgu stiprinājumu gan ar grēksūdzes sakramentu, gan ar padomu. Nakts laikā pie viņa durvīm klauvējuši tie, kas nonākuši izmisumā vai dzīves strupceļā. Viņš aicināja cilvēkus neapspriest, vai baznīcā iet cienīgi vai necienīgi cilvēki, jo baznīca tāpat ir Svēta – tur atrodas Dievs. Bet Dievs, būdams mīlošs Tēvs, baznīcā gaida visus, arī tos, kas mūsu saprašanā šķiet Dieva mīlestības un svētuma necienīgi.
J.Mukāns dziedājis arī baznīcas korī pie ērģelēm un pie altāra, kur kalpojis par ministrantu. Viņš ar priecīgu sirdi sagaidīja vienu no skaistākajiem Dieva godināšanas pasākumiem – svētku procesiju, kur bija karognesējs.
Priesteris J.Mukāns sirdī paturējis Sv.Rakstos rodamo Jēzus sarunu ar apustuli Pēteri, kur Jēzus viņam trīs reizes jautā, vai Pēteris viņu mīl. Viņš uzskatīja, ka šis jautājums svarīgs un tiek uzdots katram no mums, arī tiem, kas vēl nezina ceļu uz dievnamu. Juris Mukāns miris 2019.gada 3. aprīlī, apglabāts Daugavpils katoļu kapos.

 


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvojis un kalpojis Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Katoļu kalendārs 2009. gadam / sast. Dace Vosa ; astronomiskos kalendāra datus sagat. Ilgonis Vilks ; foto: Marika Vanaga. - Rīga : Romas Katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas kūrija, 2008. – 225.-227. lpp. : il. - Bibliogr. rakstu beigās.  ISBN 9789984619521
  2. Jonāne Egita Terēze.   Priesterības jubileja : [sakarā ar Daugavpils Dievmātes Marijas Romas katoļu draudzes prāvesta Jura Mukāna priesterības 40.gadadienu] / Egita Terēze Jonāne ; tekstā stāsta J.Mukāns // Katōļu Dzeive. - ISSN 1407-6020. - Nr.6 (2008, jūn.), 2.-3.lpp.

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Jura Mukāna darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020