PRIECĪGAS UN SAULAINAS LIELDIENAS!!! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Domātāji, filozofi

ĀRONS ŠTEINBERGS / АРОН ШТЕЙНБЕРГ

Filozofs, sabiedriskais darbinieks
1891-1975

Ārons Šteinbergs dzimis 1891.gada 12.jūnijā Daugavpilī reliģiozā, turīgā ebreju ģimenē. Viņa brālis Īsaks kļuva par vienu no kreiso eseru partijas līderiem. Ārons mācījās Pērnavā (Igaunija) krievu ģimnāzijā, augstāko izglītību ieguva Heidelbergas universitātē (1908-1913), absolvējot filozofijas un juridisko fakultāti.

Publicējis rakstus žurnālā „Русская мысль” par Rietumeiropas filozofiju. 1911.gadā piedalījies kā korespondents 4.starptautiskajā filozofu kongresā Boloņā. Pirmā pasaules kara laikā tika internēts uz Vāciju (1914-1918), Krievijā atgriezās pēc Brestas miera līguma noslēgšanas. 1918.gadā iesaistījās „brīvo filozofu” pulciņa darbībā, sadarbojās ar Teātra institūtu, lasīja lekcijas Petrogradas (Sanktpēterburga) filozofijas institūtā un Ebreju institūtā. 1919.gadā tika arestēts sakarā ar tā saucamo kreiso eseru „sazvērestību”. Savu arestu un iespaidus par sarunām ar A.Bloku, kas bija arestēts tajā pašā laikā, Ā.Šteinbergs atspoguļojis atmiņu stāstā „Памяти Александра Блока” (1922).

1922.gadā emigrēja no Krievijas uz Vāciju, kur Berlīnē kopā ar brāli Ī.Šteinbergu un A.Šreideru organizēja izdevniecību „Скифы”. Pēc Hitlera nākšanas pie varas bija spiests pamest Vāciju un doties uz Angliju. Viņš aktīvi piedalījās starptautiskajā ebreju kustībā, bija viens no tās dibinātājiem. 1948.gadā Ārons Šteinbergs kļūva par Vispasaules ebreju kongresa kultūras nodaļas vadītāju, kuru vadīja 20 gadu un pārstāvēja šo organizāciju UNESCO.

Ārons Šteinbergs bija daudzpusīga un radoša personība. Viņam piemita izcils organizatora talants, jaunībā viņš rakstīja dzeju, nodarbojās ar vēsturi un socioloģiju, viņš ir daudzu filozofisku rakstu un grāmatu autors. 1923.gadā iznāca viņa grāmata „Система свободы Достоевского”, kas nav zaudējusi aktualitāti arī mūsdienās. Ā.Šteinbergs ir pārtulkojis vācu valodā Semjona Dubnova „Всемирная история еврейского народа” 10 sējumos, uzrakstījis lugu „Достоевский в Лондоне” un esejas.

Dzīves pēdējos gados, būdams smagi slims, viņš nodiktēja savas atmiņas, kas tika publicētas memuāru grāmatā „Друзья моих ранних лет (1911-1928)”.

Ārons Šteinbergs miris 1975.gada 7.augustā Londonā.


Saistība ar Daugavpili:

Dzimis Daugavpilī.


Izmantotie avoti:

1. Евреи в меняющемся мире : материалы 6-й междунар. конференции. Рига, 11-14 сентября 2006 г. / под ред. Г. Брановера, Р. Фербера ; Центр изучения иудаики Латв. ун-та. - Рига : [Латвийский университет], 2009. - 414, [2] с. : ил. - Библиогр. в конце статей.- T. 6.
    ISSN 1407-785X.


Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Ārona Šteinberga darbību LCB e-katalogā

Par Ā.Šteinberga filozofisko un literāro mantojumu@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2024 Piekļūstamība